Trang chủ Trang chủ

Nội dung học trực tuyến Khối 1 - Tuần 21

07/02/2022 379
LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 1
TUẦN: 21 (TỪ 07/02/2022 ĐẾN 11/02/2022)
THỨ/ NGÀY MÔN/
 PHÂN MÔN
TÊN BÀI ĐƯỜNG LINK BÀI HỌC HÌNH THỨC HỌC/ THỜI GIAN
TRUYỀN HÌNH/ Website  DẠY
TRỰC TUYẾN
HƯỚNG DẪN
 HỌC SINH
 TỰ HỌC
2
7/02
Âm nhạc Đọc nhạc :Những người bạn của Đ R M, TTAN:Nhạc sĩ Mô-da  https://bit.ly/3sEVrib trong ngày   x
Tiếng Việt Bài 1: Nụ hôn trên bàn tay (T1)     19h00 - 19h30  
Tiếng Việt Bài 1: Nụ hôn trên bàn tay (T2)     19h35 - 20h05  
Toán Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)     20h10 - 20h40  
3
8/02
TNXH Bài 13: Thực hành quan sát cây xanh và các con vật https://bit.ly/3ry74YS trong ngày   x
Tiếng Việt Luyện tập thực hành củng cố kĩ năng (T1)   trong ngày   x
Tiếng Việt Bài 1: Nụ hôn trên bàn tay (T3)     19h00 - 19h30  
Tiếng Việt Bài 1: Nụ hôn trên bàn tay (T4)     19h35 - 20h05  
Toán TA       20h10 - 20h40  
Đạo đức Bài 9: Em với anh chị em trong gia đình (T2) https://bit.ly/3rvARBd trong ngày    
4
9/02
Thể dục Tư thế vận động của chân (tiết 5 + 6 ) https://bit.ly/3J9tQw8 trong ngày   X
Tiếng Việt Bài 2: Làm anh (T1)     19h00 - 19h30  
Tiếng Việt Bài 2: Làm anh (T2)     19h35 - 20h05  
Toán Bài 44: Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)     20h10 - 20h40  
5
10/02
Mỹ thuật TUẦN 20: Ngôi nhà thân quen (tiết 2) https://bit.ly/3usVCzx trong ngày   x
Tiếng Việt Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (T1)     19h00 - 19h30  
Tiếng Việt Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (T2)     19h35 - 20h05  
Toán Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)     20h10 - 20h40  
6
11/02
HĐTN Bài 15: Sắp xếp nhà cửa gọn gàng đón Tết (T1) https://bit.ly/3sm2I6b trong ngày   x
Tiếng Việt Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (T3)     19h00 - 19h30  
Tiếng Việt Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (T4)     19h35 - 20h05  
Tiếng Việt Luyện tập thực hành củng cố kĩ năng (T2)   trong ngày   x

 

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá

Chia sẻ: